ΠΑ.ΣΥ.Μ.ΕΠ

Ποιοί Είμαστε

O Πανελλαδικός Σύνδεσμος Μελών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Υπηρεσιών Πρόληψης και Προστασίας ιδρύθηκε το 2002 και μέλη του Συνδέσμου είναι είτε φυσικά πρόσωπα ως εκπρόσωποι νομικών προσώπων ΕΞ.Υ.Π.Π. ιδιωτικού δικαίου, που εδρεύουν στην Ελληνική Επικράτεια και οι οποίες ΕΞ.Υ.Π.Π. κατέχουν την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.